Kaip gauti teismo leidimą norint parduoti arba įkeisti butą arba namą?

Patarimas atnaujintas: 2013 m. gegužės 21 d.

Lietuvoje galiojantys įstatymai nustato, kad kai sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, sandoriams su nekilnojamuoju šeimos turtu sudaryti yra būtinas teismo leidimas. Tai reiškia, kad jei turite nepilnametį vaiką ir norite parduoti arba įkeisti savo gyvenamąją patalpą – butą arba namą, visų pirma turėsite gauti teismo leidimą. Šis apribojimas nustatytas siekiant užtikrinti maksimalią vaiko interesų apsaugą.

Taigi, teismo leidimas yra reikalingas jeigu:

• turite nepilnametį vaiką
• norite parduoti, įkeisti, dovanoti ar kitaip perleisti ar apriboti nuosavybės teises į turimą šeimos gyvenamąją patalpą (butą arba namą).

Jei norite parduoti kitą nekilnojamąjį turtą, pavyzdžiui, žemės sklypą, negyvenamosios paskirties pastatus (ūkinius pastatus, garažą ar pan.), teismo leidimas jums nereikalingas. Teismo leidimas nereikalingas ir tuo atveju, jei turite daugiau nei vieną gyvenamąją patalpą ir norimame parduoti ar įkeisti bute arba name nei jūs nei jūsų nepilnametis vaikas negyvenate. Tačiau vis tiek labai dažnai bankai, siekdami apsidrausti, net ir tokiais atvejais reikalauja pateikti teismo nutartį, kuri patvirtintų, jog sudaromam sandoriui teismo leidimas yra nereikalingas.

Dėl teismo leidimo sudaryti buto arba namo pardavimo arba įkeitimo sandorį reikia kreiptis į jūsų gyvenamosios vietos apylinkės teismą. Koks būtent teismas veikia jūsų gyvenamosios vietos teritorijoje galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: apylinkės teismų veiklos teritorijos.

Paruošti prašymą dėl teismo leidimo įkeisti arba parduoti butą arba namą jums galėtų advokatas, tačiau tai padaryti galite ir jūs patys. Teisingumo ministro sudarytos darbo grupės paruoštus rekomendacinius šių dokumentų šablonus galite parsisiųsti paspaudę šias nuorodas: prašymas dėl įkeitimo ir prašymas dėl pardavimo. Taip pat įstatymų nustatyta tvarka jūs galite pasinaudoti nemokama teisine pagalba, apie kurią galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: patarimas apie nemokamą teisinę pagalbą.

Teismui pateikiamame prašyme dėl teismo leidimo išdavimo turi būti nurodyta:

• teismo, kuriam paduodamas prašymas, pavadinimas;
• abiejų sutuoktinių vardai ir pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos;
• duomenys apie turimus nepilnamečius vaikus (vardas, pavardė, gimimo data);
• duomenys apie turtą, kurį norima parduoti arba įkeisti – buto arba namo adresas, unikalus numeris, nuosavybės forma (valdomas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ar kaip vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė);
• duomenys apie ketinamą sudaryti sandorį (pirkimas-pardavimas, įkeitimas), trumpai paaiškinamos sudaromo sandorio priežastys (pvz., siekiant užtikrinti įsipareigojimų bankui vykdymą sudaromas nekilnojamojo turto įkeitimo sandoris, arba ketinant pirkti didesnį butą ar namą parduodama turima šeimos gyvenamoji patalpa);
• paaiškinimas, kad sudarius sandorį nepilnamečio vaiko interesai nebus pažeisti (gyvens didesniame būste, bus atliktas kapitalinis remontas, suteikti nepilnamečiui vaikui gyvenamąją vietą įsipareigoja vaiko seneliai ir pan.);
• pareiškimo surašymo data ir abiejų sutuoktinių parašai;

Kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo jums reikės teismui pateikti:

• abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijas;
• santuokos liudijimo originalą ir kopiją;
• nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijas ir originalus;
• Gyventojų registro tarnybos arba jūsų gyvenamosios vietos seniūnijos pažymą apie jūsų gyvenamąją vietą;
• Registrų centro pažymėjimą apie parduodamo arba įkeičiamo buto arba namo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
• kredito sutarties kopiją arba raštą iš banko, patvirtinantį kredito suteikimą (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą);
• pažymos apie abiejų sutuoktinių gaunamą darbo užmokestį (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą);
• preliminarią buto ar namo pirkimo-pardavimo sutartį (tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą);
• įrodymai apie tai, kur šeima ir nepilnametis vaikas gyvens, pardavus gyvenamąją patalpą (galbūt rašytinis vaiko senelių patvirtinimas, kad jie sutinka suteikti gyvenamąją patalpą jūsų nepilnamečiams vaikams, duomenys patvirtinantys kitos gyvenamosios patalpos įsigijimą ir pan.)(tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą);
ir būtinai – jūsų gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą dėl sudaromo sandorio atitikimo vaiko interesams (dažniausiai nurodoma, ar besikreipiančių į teismą šeima nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą bei kad tėvai informuoti, jog turi užtikrinti vaiko gyvenamąją vietą iki jo pilnametystės).

Visus kartu su prašymu teismui pateikiamus dokumentus reikėtų nurodyti prašymo skiltyje „Pridedami dokumentai“. Teismui pateiktų dokumentų originalai jums bus grąžinti išnagrinėjus jūsų prašymą dėl teismo leidimo.

Svarbu: net ir tuo atveju, jei norimas parduoti arba įkeisti butas arba namas yra tik vieno iš sutuoktinių asmeninis turtas (pvz., įgytas iki santuokos sudarymo, buvo padovanotas vienam iš sutuoktinių, arba paveldėtas), prašymą teismui dėl teismo leidimo išdavimo turi pateikti ir pasirašyti abu sutuoktiniai. Jei santuoka yra nutraukta, arba vienas iš sutuoktinių yra miręs, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių prašymo negali pateikti abu vaiko tėvai, kartu su prašymu reikėtų pateikti teismui šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

Svarbu: kreipiantis į teismą dėl teismo leidimo parduoti arba įkeisti butą arba namą mokėti žyminio mokesčio nereikia !

Įstatymai numato, kad prašymas dėl teismo leidimo išdavimo teisme turi būti išnagrinėjamas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jo priėmimo dienos. Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, pareiškėjams nedalyvaujant.

Plačiau apie teismo leidimų išdavimą galite paskaityti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.84-3.86 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniuose.

4 Komentarai (-ų)

 • Vidmis sako:

  Vilniaus Vaiko teisių apsaugos skyrius patikino, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymos dėl sudaromo sandorio atitikimo vaiko interesams atskirai pateikti nereikia, nes teismas, gavęs prašymą dėl leidimo pirkti/parduoti butą tiesiogiai kreipiasi į šią tarnybą ir gauna atsakymą.

  • TeisininkoPatarimai.lt TeisininkoPatarimai.lt sako:

   Taip, Vilniuje iš tiesų tokios pažymos nereikia. Tačiau kiek man žinoma, kiti teismai tokios pažymos reikalauja ir kitų rajonų savivaldybių administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriai tokiais atvejais išduoda pažymas, kuriose nurodom ar vaiko tėvų šeima nėra įtraukta į socialiai rizikingų šeimų apskaitą bei kad vaiko tėvai įsipareigoja jam užtikrinti gyvenamąją vietą iki pilnametystės.

   • Rimas sako:

    Nereikėtų klaidinti skaitytojų – CPK tik kalbama, kad teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes turi teisę reikalauti, o apie jokį privalomumą kalba neina. tai, kad teismai kituose rajonuose reikalauja iš visų be išimties – tėra bloga praktika

    • TeisininkoPatarimai.lt TeisininkoPatarimai.lt sako:

     Kaip jau minėjau – teismų praktika šiuo atveju yra įvairi, todėl teikiant pareiškimus ne Vilniaus miesto apylinkės teismui tokią pažymą geriau pateikti. Tai padės sutaupyti laiko ir greičiau gauti teismo nutartį – kas šiuo atveju juk ir yra svarbiausia.
     O ar kiekvienu atveju reikalauti šios pažymos yra gera ar bloga praktika – tai jau diskusijos dalykas. Bet turint omenyje tai, kad pareiškimą nagrinėja teismas, kurio nutartis šiuo atveju yra neskundžiama, tokia diskusija nelabai ką galėtų pakeisti.

Parašykite komentarą


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial